Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

OPŁATA  SĄDOWA

wysokość opłaty sądowej jest ustalana na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późniejszymi zmianami).

 1. Opłatę stałą w kwocie 200,00 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100,00 złotych.

 

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150,00 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

 

4. Opłatę stałą w kwocie 150,00 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku

wspólnego   po ustaniu;

wspólności majątkowej między małżonkami;

2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3) praw osobistych i roszczeń;

4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

 

5. Opłatę stałą w kwocie 60,00 złotych pobiera się od wniosku o:

1) założenie księgi wieczystej;

2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

3) odłączenie nieruchomości lub jej części;

4) sprostowanie działu I–O;

5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Uwaga: kompletną informację obejmującą taksę notarialną, podatki oraz inne opłaty dotyczące konkretnej czynności notarialnej uzyskają Państwo kontaktując  się bezpośrednio  z  Kancelarią Notarialną.

Kancelaria Notarialna Grażyna Horodyska      
ul. Tkacka 1A/1U   48-300 Nysa
NIP: 753-141-81-38
 
tel. 77 409 15 86 
 

Kancelaria Notarialna czynna:

poniedziałek:   od 9:00 do 17:00
 
wtorek-piątek: od 9:00 do 16:00