Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

opodatkowanie poszczególnych czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

Podatkowi podlegają:


1) następujące czynności cywilnoprawne: 

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podstawę opodatkowania stanowi:


1) przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego; 
2) przy umowie zamiany:

 • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu - różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,
 • w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek;

3) przy umowie darowizny - wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego; 
4) przy umowie dożywocia - wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 
5) przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku; 
6) przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione; 
7) przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - kwota lub wartość pożyczki albo depozytu; 
8) przy umowie spółki:

 • przy zawarciu umowy - wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego,
 • przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
 • przy dopłatach - kwota dopłat,

9) przy ustanowieniu hipoteki - kwota zabezpieczonej wierzytelności.

Uwaga: kompletną informację obejmującą taksę notarialną, podatki oraz inne opłaty dotyczące konkretnej czynności notarialnej uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią Notarialną.

Kancelaria Notarialna Grażyna Horodyska      
ul. Tkacka 1A/1U   48-300 Nysa
NIP: 753-141-81-38
 
tel. 77 409 15 86 
 

Kancelaria Notarialna czynna:

poniedziałek:   od 9:00 do 17:00
 
wtorek-piątek: od 9:00 do 16:00