Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje:

 1) sporządzanie aktów notarialnych w przypadkach przewidzianych przez prawo, zawierających między innymi umowy:

 • sprzedaży,
 • zamiany,
 • ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,  
 • umowy deweloperskie,
 • inne przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
 • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • darowizny,
 • spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej),
 • dożywocia,
 • majątkowe małżeńskie,
 • zniesienia współwłasności,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o dział spadku,
 • najmu,
 • ugody,
 • przedwstępne,

2) sporządzanie aktów założycielskich osób prawnych takich jak:

 • spółki prawa handlowego,
 • spółdzielnie,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,

3) sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,

4) sporządzanie testamentów,

5) sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

6) sporządzanie aktów poddania się rygorowi egzekucji,

7) sporządzanie pełnomocnictw,

8) sporządzanie poświadczeń:

 • własnoręczności podpisów,
 • dokumentów (odpis wierzytelny),
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,

9) sporządzanie protestów weksli i czeków,

10) przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

11) sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Kancelaria Notarialna Grażyna Horodyska      
ul. Tkacka 1A/1U   48-300 Nysa
NIP: 753-141-81-38
 
tel. 77 409 15 86 
 

Kancelaria Notarialna czynna:

poniedziałek:   od 9:00 do 17:00
 
wtorek-piątek: od 9:00 do 16:00